Kočky Praha

Propagační výstava koček, která se konala v Top Hotelu v Praze, na Chodově.

23. - 24. 4. 2022

Cílem této výstavy bylo představit návštěvníkům plemena koček a seznámit je s jejich povahou a charakteristikami. Za každé plemeno byl přítomen patron. Hodně návštěvníků se o birmičky zajímalo, což nás samozřejmě velmi potěšilo!