Legenda

Krátká a tajemná legenda o vzniku tohoto plemene


LEGENDA

    K tomuto plemeni se váže krásná legenda či pověst o jeho vzniku, která byla převyprávěna v mnoha podobách, jak to již u takových příběhů bývá. Birmy prý pochází z Barmy, dnešního Myanmaru, ale ač se Barma v angličtině nazývá Burma a toto modrooké plemeno je známé i pod jménem Sacred cat of Burma (posvátná barmská kočka) nesmíme si ji plést s Burmese cat (Barmskou kočkou). Jedná se o zcela odlišné plemeno.

    Abychom se do příběhu zcela ponořili, je potřeba si nejprve představit starodávné chrámy v Barmě, dnešním Myanmaru. Pro představu se můžete prokliknout sem. Asijští Khmerové tyto chrámy před staletími stavěli, aby vzdali hold svým bohům. Chrámy byly pokryté zlatým listím, bohatě zdobené, a obehnané vysokými zdmi. Jejich velikost nám ukazuje, jak hlubokou náboženskou víru lidé v této zemi mají. Budhistické náboženství věří v reinkarnaci duší a lidé zde chovají hluboký respekt a lásku ke kněžím. Kněží pečující o stovku chrámových koček věřili, že po své smrti se převtělí a vrátí se v podobě posvátných koček. Proč tomu tak je? To nám přiblíží právě ona legenda.

    Takovým chrámem byl i Lao-Tsun vybudovaný na svazích hory Lugh na počest bohyně převtělování Tsun-Kyan-Kse. Bohyně se safírově modrýma očima, která díky umění převtělování duší umožňuje kittahům, kněžím, znovu prožít svou existenci. Mniši totiž věřili, že jejich duše je natolik čistá, že nemůže opustit zdejší svět a bohyně jí proto po jejich smrti přidělí podobu posvátné bílé kočky. V modlitbách zde žil i nejvyšší kněz Mun-Hà, jehož vousy prý protkal zlatými pramínky sám bůh Song-Hio. V každodenních modlitbách před zlatou sochou ho doprovázel jeho věrný kocour se sněhobílou dlouhou srstí a žlutýma očima, které odrážely zlatou barvu vousů jeho pána a tělo sochy jejich bohyně. Jmenoval se Sinh.

    Jedné noci se k branám chrámu přiblížili banditi ze Siamu; ve snaze ochránit zlatou sochu a chrám, s neutichající prosbou o kruté osudy všem vetřelcům, velekněz umírá. Před očima svých věrných kittahů a po boku svého společníka Sinha. Kocour vyskočil svému pánovi na pomoc a vzdorovitě zasyčel na vetřelce. Usadil se starému pánovi na pokleslé hlavě; vůbec poprvé se už na svou bohyni nedíval. Sinh otočil hlavu k jižní bráně, mladší kněží pochopili naléhavost jeho pohledu a spěchali k těžkým bronzovým vratům, aby je zavřeli před prvním útočníkem. Podařilo se jim bandity odrazit a zachránit chrám před znesvěcením. Během tohoto okamžiku se Sinhovo kočičí tělo změnilo, bílý kožich na zádech odrážel bledě zlatou barvu sochy a jeho žluté oči se zbarvily na zářivě safírově modré. Uši, nos, ocas a nohy měly tmavou barvu země, známku nečistoty všeho, co se dotýká nebo může dotýkat země. Avšak tlapky, stále spočívající na těle pána, zůstaly zářivě bílé tam, kde je pokrývalo hedvábí posvátného kněžského roucha. Reflektovaly čistotu duše kněze Mun-Hà. Sinh se uvolnil a vzhlédl k soše, jak to udělal, dokonalá duše jeho pána prošla zázrakem převtělení a vstoupila do těla kočky.

    Sedmého dne, aniž se pohnul, tváří v tvář bohyni, zemřel také Sinh a odnesl s sebou duši kněze k bohyni Tsun-Kyan-Kse, do ráje. Když se vrátil mír, zbývající kněží se shromáždili před sochou, aby rozhodli, kdo se stane nástupcem Mun-Hà, všechny kočky se seběhly k nim. Kněží byli ohromeni, všech sto bílých chrámových koček získalo stejnou barvu jako Sinh. Zlatavé tělo, tmavé konce těla (odznaky), bílé ponožky a tmavě modré oči. V naprostém tichu kočky obklopily nejmladšího kněze, čímž naznačily vůli bohyně.

    Legenda dále říká, že od té doby, když kněz zemřel, byla jeho duše přenesena do těla jedné z chrámových koček, po smrti posvátné kočky byla proměna kněze dokončena a přechod jeho duše do nebe kompletní. Posvátná kočka a duše kněze se společně doprovázeli do posmrtného života.
Ale běda tomu, kdo způsobí smrt jednoho z těchto úžasných zvířat, i když neúmyslně. Bude trpět v mukách, dokud se zarmoucená duše, kterou rozrušil, neuklidní a nebude usmířena.


  • Našli jste zde všechny potřebné informace?
  • Zajímá vás něco dalšího?
    Napište nám email, zprávu na Facebooku nebo na Instagramu.


    VAŠE KATT