MVK Praha

Mezinárodní výstava koček, která se konala ve Sportovní hale Hagibor v Praze.

14. - 15. 5. 2022

Ferrinka soutěžila v otevřené třídě.
Výsledky: SO - EX1, CAC; NE - EX1, CAC.

Našimi posuzovateli byli: pan Spijker Charles a pan Shchukin Alexey